วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เครื่องราชบรรณาการ

เครื่องราชบรรณาการ!!!

เครื่องราชบรรณาการ คือสิ่งของที่มีค่าที่เมืองประเทศราชต่างๆ ต้องส่งให้เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อเมืองนั้นๆ ซึ่งเครื่องบรรณาการนั้นจะเป็น สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ แก้ว แหวน เงิน ทอง จนไปถึง บุตรธิดา ของเจ้าเมืองนั้นๆประเทศไทย นั้นได้การเครื่่องราชบรรณาการมาตั้้งแต่ สมัยสุโขทัย จนถึง กรุงรัตนโกสิน 
ซึ่งหนึ่งในที่ๆ ไทยเคยส่งเครื่องราชบรรณาการให้ ก็คือ จีน การส่งเครื่องราชบบรณาการให้กับจีนนั้นมี คำเฉพาะอยู่ คำหนึ่่ง คือคำว่า"จิ้มก้อง" จิ้มก้อง หมายถึง การเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศสองประเทศให้ เป็นมิตรที่ดีต่อกันโดยการ ส่งเครื่องราชบรรณาการ  จิ้มก้อง มาจากภาษาจีน คำว่า"จิ้นกง"
ธรรมเนียมการจิ้มก้อง 

กาจิ้มก้องนั้นทำกันมาโดยตลอด ทำกันจนเป็นประเพณี ซึ่่งทำเพื่่อ
ประโยชน์ทางด้านการค้ามากกว่าด้านการฑูต


ประวัติ

จิ้มก้อง จากที่มีการบันทึกเริ่มมีตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ส่งทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ โดยมีบรรดาผ้าผ่อนแพรพรรณ เป็นเครื่องราชบรรณาการ ไปถวายด้วยจิ้มก้องนั้น และได้ยุติลงในสมัย รัชกาลที่ 4


เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้จีน : ช้าง งาช้าง จันทน์หอม พริกไทย ขี้ผึ้งขาว กำมะถัน มหาหิงคุ์  กานพลู  ไม้จันทน์เทศ กระวานขาว ผลกระเบา ฝาง เป็นต้น

ส่วนสิ่งที่จีนจัดมอบให้สยาม : เครื่องลายคราม ผ้าแพรโล่ต่วน แพรกิมต่วน เป็นต้น


สืบค้นปี๒๕๕๒ สืบข้อมูลเรื่อง:เครื่องราชบรรณาการ  http://th.wikipedia.org/wiki/จิ้มก้อง วันที่สืบค้น:วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

2 ความคิดเห็น:

  1. การชี้แจงคะแนนของครูอภิษฎา
    เนื้อหานี้หนูเรียบเรียงเองหรือเปล่า เหมือนก็อบปี้ไฟล์มาเลย ตัวหนังสือติดกันเป็นพืด ซ้อนทับกันไปหมด ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน อ้างอิงเว็บไซต์ อ้างอิงมานะแต่มันซ้อนทับจนมองไม่เห็นเลยง่ะ ตกแต่งเว็บไซต์ยังไม่ค่อยดีนะ ตัวหนังสืออย่างที่ครูบอกมันซ้อนทับกัน มีตัวดำๆเป็นแถบที่ตัวหนังสือด้วยลองดูดีๆ และก็ไม่มีคนค่อยมาดูบล็อกของหนูเลย อีกทั้งหนูก็ไม่ได้แสดงความเห็นในบล็อกเพื่อนจึงไม่ได้คะแนนในส่วนนี้นะ

    ตอบลบ
  2. ตัวอักษรซ้อนทับ ศิลป์ดีนะtot

    ตอบลบ